Filozofia

Našim základným cieľom a poslaním ako občianskeho združenia je rozvoj športu v mládežníckom veku. Ponúkame rodičom a ich deťom od 3 rokov moderné športové zázemie, ktoré môže byť odrazovým mostíkom pre vrcholový šport, alebo „len“ rozumným využitím voľného času.

  • rozvíjanie pohybových schopnostírozvíjanie pohybových schopností
  • správny vývin po fyzickej a psychickej stránkedôraz na správny vývin po fyzickej a psychickej stránke
  • sebadisciplína a cielená koncentrácia pri aktivitáchsebadisciplína a cielená koncentrácia pri aktivitách
  • vedenie k vzájomnému rešpektu a zmyslu pre Fair Playvedenie k vzájomnému rešpektu a zmyslu pre Fair Play

Prioritným pôsobiskom Športovej prípravky Slniečko sú Košice, kde ako jedny z mála ponúkame komplexne navrhnuté služby pre všeobecný rozvoj koordinácie, vytrvalosti, sily a v neposlednom rade disciplíny detí.