Podporte mládežnícky šport v Košiciach a darujte 2% z dane Športovej prípravke Slniečko, (občianske združenie Športová prípravka Slniečko – športový klub, IČO: 42 24 05 90, Zdoba 183 – Sady nad Torysou, 044 41  Košice-okolie)

Ak ste zamestnanec, ktorý nepodáva daňové priznanie – podáva za vás zamestnávateľ:

 1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom ho požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane
 2. Z potvrdenia si vyrátate buď 2% alebo 3% z Vašej zaplatenej dane. (3% v prípad, že ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali)
 3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (v prílohe pre FO) a spolu s Potvrdením o zaplatení dane ho
 4. Doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

 1. Vypočítajte si 2% z Vašej dane ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo ste odpracovali menej ako 40 dobrovoľníckych hodín. Minimálna suma sú 3€.
 2. Vypočítajte si 3% z Vašej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.
 3. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech Linky detskej istoty, n.o. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste právnická osoba:

 1. Vypočítajte si percento z dane z príjmov právnickej osoby v prípade, že ste nedarovali sumu 0,5% Vašej dane na verejnoprospešné účely.
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

V prípade otázok volajte na tel. č.: 0903 796 732

Tlačivá na stiahnutie

tlačivo pre fyzickú osobu v pdf tlačivo pre právnickú osobu v pdf